Projekt systemu

 
 

projektowanie rozwiązań mobilnychPoniżej przedstawiamy proces tworzenia mobilnego systemu informatycznego. Kluczem do sukcesu w realizacji naszych rozwiązań jest ścisła współpraca z klientem. Po każdym etapie projektu poprosimy Państwa o akceptację. Efektem tego jest pełna kontrola nad projektem i idealne dopasowanie powstałego systemu do indywidualnych potrzeb Państwa firmy.

 
     
 

Analiza wymagań firmy

 
   

Pierwszym etapem na drodze do stworzenia systemu spełniającego określone przez Państwa wymagania jest analiza istniejącej sytuacji firmy. W tym celu nasi eksperci spędzą kilka dni w centrali przedsiębiorstwa oraz towarzysząc pracownikom mobilnym podczas wykonywania ich codziennych obowiązków. Pozwoli to na stworzenie obrazu działalności firmy przed wprowadzeniem systemu PDA.

 
       
 

Wizja systemu

 
   

Przeprowadzona analiza wymagań firmy pozwoli nam na opracowanie dokumentu zawierającego założenia dotyczące projektowanego systemu. Opiszemy wszystkie procesy, które można udoskonalić. Przedstawimy procedury, za pomocą których zwiększymy produktywność Państwa przedsiębiorstwa, a także potencjalne oszczędności. Całość wykonana zostanie w przejrzystej i spójnej formie, a nasi konsultanci wyjaśnią wszelkie niejasności. Ten etap jest szczególnie ważny, dlatego kładziemy nacisk na pełną zgodność naszej i Państwa wizji przyszłego systemu.

 
       
 

Test koncepcji (Proof of Concept)

 
   

Po akceptacji przedstawionej wizji stworzymy prezentację działania mobilnego systemu informatycznego dopasowanego do Państwa potrzeb. Przedstawimy w niej technologie, sprzęt i rozwiązania jakich zamierzamy użyć do realizacji projektu. Zaprezentujemy w praktyce procedury opisane w przygotowanym wcześniej dokumencie, przykłady realizacji codziennych zadań i metody rozwiązywania ewentualnych problemów. Naszym celem jest zdobycie przez Państwa zaufania w powodzenie projektu, co pozwoli nam na uruchomienie programu pilotażowego.

 
       
 

Zakup urządzeń

 
   

W większości przypadków jedynym dodatkowym wyposażeniem potrzebnym do uruchomienia planowanego systemu są same PDA. Jeżeli specyfika Państwa firmy będzie wymagała zastosowania specjalistycznego sprzętu, pomożemy Państwu w doborze i kupnie odpowiednich urządzeń. Użyjemy także naszych relacji biznesowych z dostawcami by obniżyć Państwa koszty.

 
       
 

Specyfikacja pilotażu

 
   

Wdrożenie systemu poprzedzone zostanie stworzeniem systemu pilotowego, który będzie uruchomiony w wybranym oddziale Państwa firmy. Doświadczenia płynące z tej realizacji pozwolą na wyeliminowanie wszystkich ewentualnych wad systemu i doprecyzowanie Państwa wymagań co do ostatecznego kształtu mobilnego systemu informatycznego. Pierwszym etapem ku temu jest przygotowanie szczegółowej specyfikacji pilotażowej. Powstanie ona w oparciu o istniejący opis wizji.

 
       
 

Projektowanie systemu pilotowego

 
   

Przygotowaną specyfikację przedstawimy Państwu do akceptacji i podpisu. Następnie przekażemy ją do naszego zespołu projektowego. Na jej podstawie nasi eksperci rozpoczną tworzenie systemu pilotowego. Na zaplanowanych spotkaniach będziemy informować Państwa o postępach. Zachowują Państwo pełną kontrolę nad powstającym projektem.

 
       
 

Wdrożenie systemu pilotowego

 
   

Gotowy projekt pilotażowy zostanie Państwu przekazany do akceptacji. Następnie uruchomimy go we wskazanym oddziale firmy. Test potrwa ustalony okres czasu. Realne warunki pracy pozwolą na udoskonalenie i optymalizację powstającego systemu, nie destabilizując przy tym działalności Państwa firmy.

 
       
 

Specyfikacja Systemu

 
   

Po zakończeniu testu wszystkie obserwacje, wnioski oraz rozwiązania ewentualnych wykrytych błędów zostaną wykorzystane przy tworzeniu specyfikacji systemu. Specyfikacja systemu pilotowego zostanie poszerzona i stanie się podstawowym dokumentem opisującym system.

 
       
 

Projekt Systemu

 
   

Uzupełniona i przede wszystkim zaakceptowana przez Państwa specyfikacja przekazana zostanie do naszego zespołu projektowego. Nasi fachowcy opracują na jej podstawie projekt systemu.

 
       
 

Testy Wewnętrzne

 
   

System zostanie przetestowany przez nas przed instalacją w Państwa firmie. Odtworzymy w warunkach laboratoryjnych środowisko, w którym ma działać, aby całkowicie wyeliminować ryzyko niepowodzenia instalacji.

 
       
 

Wdrożenie Systemu

 
   

Zaprojektowany i przetestowany przez naszych ekspertów system zostanie początkowo zainstalowany tylko w ośrodku, w którym przeprowadzany był test pilotażowy.

 
       
 

Integracja oprogramowania

 
   

W celu osiągnięcia maksymalnej wydajności rozwiązanie PDA musi zostać w jak największym stopniu zintegrowane z używanymi przez Państwa systemami informatycznymi (m.in. CRM, baza danych, system księgowy, system magazynowy). Przeprowadzimy stosowną integrację oraz stworzymy środowisko testowe dla sprawdzenia niezawodności systemu.

 
       
 

Testy użytkownika

 
   

Pracownicy ośrodka, w którym przeprowadzony był pilotaż są najodpowiedniejszymi osobami do przeprowadzenia testów systemu. Najlepiej znają jego możliwości i będą mogli porównać wdrażane rozwiązanie z systemem pilotowym. Dlatego też test systemu odbędzie się w tym właśnie ośrodku.

 
       
 

Plan wdrożenia projektu (standard Prince2)

 
   

Po pomyślnym zakończeniu testów system zostanie wdrożony w pełnym zakresie działalności Państwa firmy. Będziemy asystować Państwu m.in. przy zarządzaniu zmianami, integracji i szkoleniach.

 
       
 

Szkolenia

 
   

Szkolenie może zostać dopasowane do Państwa specyficznych potrzeb, począwszy od trenowania kilku kluczowych specjalistów, a na całym personelu skończywszy. Wyszkolenie odpowiedniej grupy pracowników pozwoli na optymalne wykorzystanie potencjału mobilnego systemu informatycznego stworzonego dla Państwa przez Ideal Host.

 
       
 

Odbiór projektu

 
   

Po wdrożeniu systemu we wszystkich ośrodkach Państwa firmy rozpocznie się okres gwarancyjny systemu. Przez ten czas nasi eksperci są do Państwa dyspozycji, na bieżąco poprawiając i udoskonalając system. Po upływie terminu gwarancyjnego podpisany zostanie odbiór końcowy projektu.

 
       
 

Wsparcie techniczne

 
   

Oferujemy szeroki zakres wsparcia technicznego dopasowanego ściśle do Państwa potrzeb. Nasi eksperci z chęcią wyjaśnią wszelkie niejasności, naprawią uszkodzony sprzęt lub udzielą porady.

 
       
    Prosimy zapoznać się ze sprzętowymi oraz programowymi wymaganiami naszych rozwiązań.  
       
 

Mobilny system PDA

 
 

• zapewnia natychmiastowy dostęp do istotnych informacji niezależnie od miejsca przebywania

pda  
 

• pozwala pracownikom mobilnym na wprowadzanie danych do centralnego systemu informatycznego

• wprowadza oszczędności wynikające z ograniczenia liczby połączeń komórkowych

• eliminuje wielokrotne wprowadzanie tych samych informacji

• pozwala personelowi efektywnie pracować w terenie

więcej...

 

Ideal Host | Contact us | Links