Wymagania sprzętowe, prosimy sprawdzić także wymagania programowe

 
 

sprzęt ITW większości przypadków istniejąca infrastruktura przedsiębiorstwa jest wystarczająca do uruchomienia proponowanego przez nas mobilnego systemu informatycznego. Jedynym dodatkiem są same urządzenia PDA.

 
   

Koszty zakupu sprzętu mogą zostać rozłożone na cały okres trwania kontraktu, dzięki współpracy jaką mamy nawiązaną z operatorami komórkowymi. Obecnie naszymi głównymi partnerami w tym zakresie są firmy O2 i Orange. Obie świadczą usługi na wysokim poziomie a zasięg ich działalności obejmuje cały obszar Wielkiej Brytanii.

Zarekomendujemy odpowiedniego operatora po uzyskaniu większej ilości informacji na temat planowanego rozwiązania.

Po przeprowadzeniu analizy wymagań firmy zaproponujemy najlepsze urządzenia do stworzenia mobilnego systemu informatycznego dopasowanego do Państwa potrzeb. Możemy służyć pomocą w doborze i kupnie odpowiedniego sprzętu dzięki nawiązanym kontaktom z firmami INTERMEC i SYMBOL.

 
       
 

Serwery

 
   

Do zapewnienia łączności z PDA konieczne będzie zastosowanie jednego lub więcej serwerów. Liczba i rozmieszczenie serwerów zależeć będzie od specyfiki Państwa organizacji oraz dostępności i wszechstronności planowanego rozwiązania.

 
    serwery  
       
 

GSM

 
   

W miejscach gdzie nie ma dostępu do usługi GPRS zalecamy użycie jednego lub więcej urządzeń GSM jako wsparcia. Zapotrzebowanie na w/w urządzenia uzależnione jest od dostępu do innych kanałów komunikacyjnych oraz tego w jakim stopniu rozwiązanie jest krytyczne dla funkcjonowania przedsiębiorstwa.

 
       
       
 

Urządzenia PDA

 
   

Zalecamy dwa modele PDA - XDAII oraz HP IPAQ. Oba te urządzenia są wystarczająco wytrzymałe dla większości środowisk, a przy zakupie w ilościach hurtowych bardzo atrakcyjne cenowo.

 
    ipaq xda  
    Prosimy zapozać się z wymaganiami programowymi naszych rozwiązań.  
       
 

Mobilny system PDA

 
 

• zapewnia natychmiastowy dostęp do istotnych informacji niezależnie od miejsca przebywania

pda  
 

• pozwala pracownikom mobilnym na wprowadzanie danych do centralnego systemu informatycznego

• wprowadza oszczędności wynikające z ograniczenia liczby połączeń komórkowych

• eliminuje wielokrotne wprowadzanie tych samych informacji

• pozwala personelowi efektywnie pracować w terenie

więcej...

 

Ideal Host | Kontakt | Linki