Kontakt

 
 

Oddział w Polsce

Tel: +48 (58) 340 10 10
Fax: +48 (58) 340 10 09

Pytania prosimy kierować pod adres:
biuro@idealhost.pl

Adres:
IdealHost Sp. z o.o.
ul. Jaśkowa Dolina 81
80-286 Gdańsk
www.idealhost.pl


Centrala

Tel: +44 (0)1480 862990
Fax: +44 (0)1480 862998

Adres:
Ideal Host Ltd
Unit 7, Harvard Way
Kimbolton, Cambridgeshire PE28 0NJ
Wielka Brytania
enquiries@idealhost.co.uk
www.idealhost.co.uk

Zapraszamy do wypełnienia poniższego formularza i poinformowania kiedy możemy się z Państwem skontaktować. Nasz konsultant chętnie odpowie na wszystkie pytania. Formę kontaktu prosimy wybrać jak najwygodniejszą dla Państwa.

Na Państwa życzenie możemy rozpocząć wstępne planowanie i sporządzić kosztorys rozwiązania PDA. W tym celu prosimy o wypełnienie części formularza dotyczącej systemu informatycznego stosowanego obecnie w Państwa firmie. Pozwoli to nam na przeprowadzenie bardziej szczegółowej analizy.

Prosimy podać informacje, które według Państwa oceny pozwolą nam udzielić satysfakcjonującej odpowiedzi.

 
 

 

 
 

Zapytanie ogólne

 
   

Imię i nazwisko (*)

E-mail (*)

Telefon (*)

Nazwa firmy

Wybrana forma kontaktu z Państwem

Dogodny termin uzyskania odpowiedzi

Pytanie/komentarz

Zapytanie szczegółowe

 

Rodzaj prowadzonej działalności

Jaki jest szacunkowy obrót firmy (PLN)?

Ile oddziałów/centr obsługi posiada firma w kraju?

Ile oddziałów/centr obsługi posiada firma poza granicami kraju?

Jaka jest średnia liczba pracowników w oddziale/centrum?

Ilu pracowników mobilnych zatrudnia firma?

Jaka jest średnia liczba pracowników mobilnych w oddziale/centrum?

Z jakich informatycznych systemów biznesowych korzysta firma? (np. SAP, JDE, CODA, SAGE lub CDN Optima, Symfonia, Subiekt)

Ilu pracowników IT zatrudnia firma?

W jaki sposób oddziały/centra komunikują się z siedzibą główną firmy?

Oczekiwane korzyści

Prosimy podać 3 główne korzyści, jakich spodziewają się Państwo z wdrożenia mobilnego systemu informatycznego opartego na technologii PDA.

1.

2.

3.

 

 
       
 

Mobilny system PDA

 
 

• zapewnia natychmiastowy dostęp do istotnych informacji niezależnie od miejsca przebywania

pda  
 

• pozwala pracownikom mobilnym na wprowadzanie danych do centralnego systemu informatycznego

• wprowadza oszczędności wynikające z ograniczenia liczby połączeń komórkowych

• eliminuje wielokrotne wprowadzanie tych samych informacji

• pozwala personelowi efektywnie pracować w terenie

więcej...

 

Ideal Host | Kontakt | Linki